Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru.

Zverejnené 27. júna 2022.
Bez úpravy .