Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru.

Zverejnené 29. marca 2022.
Bez úpravy .