Tragédia, ktorá zasiahla rodinu Obuchovú

Tragédia, ktorá  zasiahla  rodinu  Obuchovú  je názov transparentného účtu č. SK44 0900 0000 0051 8977 5661  tým, že  im  požiar zničil rodinný dom v obci Abramová a oni stratili strechu nad hlavou.

Transparentný účet bol zriadený na pomoc našim kamarátom, susedom a známym. Aj malym  príspevkom im môžete  pomôcť  zmierniť ich ťažkú situáciu. 

Vopred Ďakuje dobrým ľuďom

                                 Juraj Hruška, starosta obce Abramová

Zverejnené 19. apríla 2022.
Bez úpravy .