Návrh dopravného značenia v obci

Milí spoluobčania,

je vypracovaný návrh dopravné značenie v našej obci na miestnych komunikáciách. Vaše pripomienky a návrhy k vypracovanému návrhu predložte na obecnom úrade v úradných hodinách do 9.12.2022.

Zverejnené 29. novembra 2022.
Upravené 16. decembra 2022.