Návrh dopravného značenia v obci

29.11.2022 zverejnil/a slpravno_obec.

Milí spoluobčania,

je vypracovaný návrh dopravné značenie v našej obci na miestnych komunikáciách. Vaše pripomienky a návrhy k vypracovanému návrhu predložte na obecnom úrade v úradných hodinách do 9.12.2022.