Zverejňovanie zmlúv

Zmluva č. Zmluvná strana Suma Príloha Detail
KŽP-PO4-SC431-2015-6/245 SIEA Bratislava 0.00€ PDF icon dodatok_c._1_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp-siea_bratislava.pdf Dátum zverejnenia: 18. 7. 2017l

Zmluva č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Názov zmluvy.: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2015-6/245

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Adresa sídla:                       827 99 Bratislava, Bajkalská 27

IČO:                                    00002801

Dátum uzavretia zmluvy: Utorok, 18 júl, 2017

9/2017/3 StVS-servising,s.r.o. Banská Bystrica 4 464.00€ PDF icon zmluva_o_poskytnuti_sluzby_9_2017_3.pdf Dátum zverejnenia:10.07.2017

Zmluva č.: 9/2017/3

Názov zmluvy.: Zmluva o poskytnutí služby 9/2017/3

Celková hodnota: 4 464.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: StVS-servising,s.r.o.

Adresa sídla:                       Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

IČO: 

Dátum uzavretia zmluvy: Pondelok, 10 júl, 2017

25/2016/PS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 0.00€ PDF icon prilohy_6_-17_k_zmluve_o_dielo_25_2016_ps.pdf Dátum zverejnenia:10.07.2017

Zmluva č.: 25/2016/PS

Názov zmluvy.: Zmluva o dielo č. 25/2016/PS - Prílohy 6 -17

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Adresa sídla:                       Kysihýbelská 29, 969 01  Banská Štiavnica

IČO:                                    31631134

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 30 Jún, 2017

25/2016/PS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 0.00€ PDF icon prlohy_1_-_5_k_zmluve_25_2016_ps.pdf Dátum zverejnenia: 10. 07. 2017

Zmluva č.: 25/2016/PS

Názov zmluvy.: Zmluva o dielo č. 25/2016/PS - Prílohy č. 1 - 5

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.

Adresa sídla:                       Kysihýbelská 29, 969 01  Banská Štiavnica

IČO:                                    31631134

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 30 Jún, 2017

25/2016/PS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 294 900.00€ PDF icon zmluva_o_dielo_25_2016_ps.pdf Dátum zverejnenia: 10. 7. 2017

Zmluva č.: 25/2016/PS

Názov zmluvy.: Zmluva o dielo č.25/2016/PS

Celková hodnota: 294 900.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Adresa sídla:                       Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

IČO:                                    31631134

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 30 Jún, 2017

02/2017 Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin 100.00€ PDF icon zmluva_o_dielo_022017.pdf Dátum zverejnenia: 30. 06. 2017

Zmluva č.: 02/2017

Názov zmluvy.: Zmluva o dielo 02/2017

Celková hodnota: 100.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Rodičovské združenie pri ZUŠ

Adresa sídla:                       Ul.Pavla Mudroňa, 036 01 Martin

IČO:                                    17319617

Dátum uzavretia zmluvy: Streda, 28 Jún, 2017

V 8 Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Martin 1.15€ PDF icon zmluva_v_8.pdf Dátum zverejnenia: 29.06.2017

Zmluva č.: V 8

Názov zmluvy.: Zmluva č. V 8 o poskytovaní služby čistenia odpadových vôd dovezených na ČOV Turčianske Teplice-Diviaky

Celková hodnota: 1.15€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou, starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.

Adresa sídla:                       Kuzmányho 25, 036 80  Martin

IČO:                                    36 672 084

Dátum uzavretia zmluvy: Štvrtok, 29 Jún, 2017

37593 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000.00€ PDF icon zmluva_37593.pdf Dátum zverejnenia: 22. 6. 2017

Zmluva č.: 37593

Názov zmluvy.: ZMLUVA č. 37593 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Celková hodnota: 3 000.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Adresa sídla:                       Kutuzovova 17, 831 01 Bratislava 3

IČO:                                    00177474

Dátum uzavretia zmluvy: Štvrtok, 22 Jún, 2017

01/2017 Róbert Rovný Martin 10 000.00€ PDF icon kupno-predajna_zmluva_012017.pdf Dátum zverejnenia: 16. 6. 2017

Zmluva č.: 01/2017

Názov zmluvy.: KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA ť. 01/2017

Celková hodnota: 10 000.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Róbert Rovný

Adresa sídla: 036 01 Martin, Družstevná 3976/5

IČO: 

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 16 Jún, 2017

4450 0001 FCC Slovensko Zohor 0.00€ PDF icon 4450_0001.pdf Dátum zverejnenia: 9.6.2017

Zmluva č.: 4450 0001

Názov zmluvy.: Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: FCC Slovensko, s.r.o.

Adresa sídla:                      Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Prevádzkareň:                    Hlinícka cesta 1214, 014 01  Bytča

 

IČO: 31 318762

Dátum uzavretia zmluvy: Piatok, 9 Jún, 2017

2017/1 Erika Goliašová Orechová Potôň 400.00€ PDF icon kupno_predajna_zmluva_ms.pdf Dátum zverejnenia: 06. 06. 2017

Zmluva č.: 2017/1

Názov zmluvy.: Kúpno-predajná zmluva č. MŠ 2017/1

Celková hodnota: 400.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou, starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Erika Goliašová

Adresa sídla:                       Ružový háj 626/5, 93002 Orechová Potôň

IČO: 

Dátum uzavretia zmluvy: Utorok, 6 Jún, 2017

4300065699 Stredoslovenská energetika Žilina 0.00€ PDF icon zmluva_sse-nova_poz.zbrojnica_6216711_.pdf Dátum zverejnenia:22. 05. 2017

Zmluva č.: 4300065699

Názov zmluvy.: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Stredosloslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Adresa sídla:                       Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO:                                    36 422 151

Dátum uzavretia zmluvy: Pondelok, 22 Máj, 2017

4300065700 Stredoslovenská energetika Žilina 0.00€ PDF icon zmluva_sse-zberny_dvor_6216737_.pdf Dátum zverejnenia: 22. 05. 2017

Zmluva č.: 4300065700

Názov zmluvy.: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Stredosloslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Adresa sídla:                       Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO:                                    36 422 151

Dátum uzavretia zmluvy: Pondelok, 22 Máj, 2017

4300065701 Stredoslovenská energetika Žilina 0.00€ PDF icon zmluva_sse-sokolova_6216716_.pdf Dátum zverejnenia:22. 05. 2017

Zmluva č.: 4300065701

Názov zmluvy.: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Stredosloslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Adresa sídla:                       Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO:                                    36 422 151

Dátum uzavretia zmluvy: Pondelok, 22 Máj, 2017

4300065702 Stredoslovenská energetika Žilina 0.00€ PDF icon zmluva_sse-stara_poz.zbrojnica_6216735_.pdf Dátum zverejnenia: 22. 05. 2017

Zmluva č.: 4300065702

Názov zmluvy.: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Celková hodnota: 0.00€

1. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Obec Slovenské Pravno, zastúpená Evou Pálešovou starostkou obce

Adresa sídla: Slovenské Pravno 123, 038 22

IČO: 00316911

2. Zmluvná strana: 

Meno a Priezvisko / Názov: Stredosloslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Adresa sídla:                       Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO:                                    36 422 151

Dátum uzavretia zmluvy: Pondelok, 22 Máj, 2017

Stránky